Home
Par draudzi
Kazuālijas
Mācība
Dievnams
Ziedojumi
Draudzes padome
Saites

Fotoalbums

Atjaunotā Unguru evaņģēliski luteriskā draudze
Mācītājs Viktors Pārpucis † 1993. g. Liepenes skolā vada dievkalpojumu, kristī, iesvētī un laulā un ar to liek pamatu atjaunotajai Unguru ev. lut. draudzei, kura līdz savas darbības beigām pēc Otrā Pasaules kara ir daļa no Krustpils draudzes.

Par draudzes priekšnieci ievēl Elvīru Ozoliņu.

Pļaviņās dzīvojošais V. Pārpucis drīz tiek aizsaukts no šīs dzīves un tiek izvadīts no Pļaviņu Sv.Pētera baznīcas un apbedīts Bārukalna kapos Pļaviņās.

1994. gadā draudzes aprūpi LELB Konsistorija uztic mācītājam Ēvaldam Bērziņam, kurš toreiz jau ir Pļaviņu Sv.Pētera draudzes mācītājs.

Dievkalpojumi notiek 2. un 4. mēneša sestdienās. Siltā laikā baznīcas mūru priekšā, pēc to iztīrīšanas (2002.g.) – iekšpusē. Aukstā laikā draudze pulcējas vienā no Medņu pasta nodaļas augšstāva telpām. Ar 2007. gada jūliju Variešu pagasta padome piešķir draudzes lietošanā arī otru augšstāva telpu, kurā līdz šim atradās frizētava. Nereti telpas ir par šaurām, īpaši svētku reizēs. Tādēļ Ziemassvētkos un Lieldienās noturēti dievkalpojumi Liepenes pamatskolā, kā arī Variešu un Antūžu kultūras namos.

No 2000. gada trešdienu vakaros draudze augšistabā pulcējas uz Bībeles stundām un lūgšanām. Turpat notiek arī kristāmo un iesvētāmo sagatavošana.

1996. gadā par draudzes priekšnieci ievēl Aiju Jansoni. Viņa pilda šo amatu līdz 2003. gadam, kad 8. februārī par priekšnieci ievēl Ingu Zālīti.

Ar pateicības dievkalpojumu atzīmēta atjaunotās draudzes 10. gadu pastāvēšana.

Ir lūgti atsaukties pagasta iedzīvotāji un citi, kuriem būtu saglabājušās fotogrāfijas u.c. vēsturiskas liecības par Unguru draudzi un baznīcu. Atsaucība varētu būt lielāka.

Vairākus gadus rīkotas Draudžu dienas, ielūdzot arī citas Sēlpils prāvesta iecirkņa un tālākas draudzes.

Dievnama mūri un tiem pienākošais zemes gabals nostiprināts Zemes grāmatā kā Unguru draudzes īpašums. Daudz dievnama saglābšanā darījis un dara Jānis Lācis un viņa palīgi.

2004. gadā draudze piedalījās projektā „Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras attīstība” ar sakristejas atjaunošanas un altāra sienas nostiprināšanas projektu, kuram diemžēl netika piešķirts finansējums.

Iespēju robežās draudze ir atbalstījusi gan finansiāli, gan citādi grūtībās nonākušos draudzes locekļus. Atsevišķu dievkalpojumu kolektes ir ziedotas Lutera Akadēmijai, vētrā cietušās Ludzas baznīcas remontam, neliela summa ziedota arī Berģu jaunās baznīcas celšanai.


Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontakti
Mācītājs Ēvalds Bērziņš
Priekšniece Inga Zālīte
   Dievkalpošana
Dievkalpojums
4. mēneša svētdienā plkst 13.00 baznīcā

Katehēze
Par iestāšanos draudzē, kristībām, grēksūdzi, iesvēti, slimnieku un senioru mājapmeklējumu, laulībām utml. jautājiet mācītājam
Pieteikums
Katehēzes jautājumi

Bībeles stunda
1. un 3. mēneša trešdienā plkst 18.00 Medņu bibliotēkas ēkas augšstāvā
   Administrēšana
Login
Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »